Studiehuis Allround Heiloo biedt vanaf schooljaar 2017/2018 alleen nog bijles exacte vakken (wiskunde, rekentoets, natuurkunde en scheikunde) voor leerlingen van het VMBO, HAVO en VWO. Bijles wordt individueel gegeven of vindt plaats in kleine groepjes van 4 tot maximaal 6 leerlingen. Ondersteuning kan worden gegeven bij het vak Economie (t/m 4 havo). Leerlingen die problemen hebben met planning en/of niet over studievaardigheden beschikken, kunnen nog wel op incidentele basis individueel begeleid worden.

Ook studenten van het MBO en HBO kunnen in de exacte vakken bijles krijgen. Daarnaast kunnen studenten (MBO en HBO) worden ondersteund op de gebieden planning en studievaardigheden.

Vanwege de zeer individueel gerichte aandacht biedt Studiehuis Allround Heiloo kwaliteit en daarbij een prettige en zeer rustige werkomgeving. De begeleiding wordt gegeven door een enthousiaste maar vooral deskundige docent met ervaring in het Voortgezet Onderwijs en MBO.


Door verschillende media is aandacht geschonken aan Studiehuis Allround Heiloo, o.a. door de Uitkijkpost en het Ypesteinerblad.

Studiehuis Allround Heiloo onderhoudt indien nodig contact met de ouders of verzorgers van de leerling. Van leerlingen wordt verwacht dat zij zich aan normale gedragsregels en afspraken houden.

Meer informatie (o.a. lesmogelijkheden en tarieven) kunt u bij voorkeur aanvragen via Contact (of eventueel rechtstreeks: info@studiehuisallroundheiloo.nl) of per telefoon. Indien er op redelijke termijn mogelijkheden zijn voor begeleiding maak ik een afspraak met u voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ik wil u vriendelijk verzoeken om altijd uw telefoonnummer door te geven indien u via Contact of email informatie wenst.

Let op: Indien u een e-mailadres heeft als @hotmail, @live of @gmail dan dient u uw spambox te controleren! Noteer in de aanvraag ook a.u.b. uw telefoonnummer.